ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ครุศาสตรมหาบัณฑิต)สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการสมัคร

 upload.snru.ac.th/download.aspxวันที่ : 27 ก.ย. 2559
ที่มา : มนตรี นาคีย์
อ่าน : 1717