ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รุ่นที่ 7 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2560 สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

 

สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รุ่นที่

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2560

           สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มีมาตรฐานตรงตามระเบียบของ ก.ค.ศ. คือ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำไปปรับเพิ่มเงินเดือนและวุฒิการศึกษาได้ และยังมีประโยชน์ต่อการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพราะเป็นสาขาที่มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและมีประโยชน์โดยตรงต่อ ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เหมาะสำหรับผู้ที่รักความก้าวหน้าทางวิชาการและง่ายต่อการทำ คศ.3 และ 4-5 ขณะที่เรียนก็สามารถปรึกษาเรื่องการทำผลงานเพื่อวิทยฐานะก็ได้

          หลักสูตรนี้ขอรับประกันว่าเรียนจบทุกคนถ้ามาเรียนจริง จบได้ภายในปีครึ่ง หรือ 5 ภาคเรียน เพราะอาจารย์เอาใจใส่ในการทำวิทยานิพนธ์ สอบแบบตัวต่อตัว โทรปรึกษาได้ตลอดเวลาจนจบ

          สนใจติดต่อ 093-4794936 , 086-2385505วันที่ : 1 เม.ย. 2560
ที่มา : สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
อ่าน : 1352